หยุดยาวนี้คุณมีคนข้าง ๆ ที่จะให้เย็ดหรือป่าว


หยุดยาวนี้คุณมีคนข้าง ๆ ที่จะให้เย็ดหรือป่าว